Pomiary elektryczne dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych

pomiary instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne, cieszą się w Polsce bardzo ogromnym zainteresowaniem. Stale rosnące ceny energii elektrycznej przy wsparciu rządowych programów dofinansowujących sprawiają, że liczba instalacji fotowoltaicznych komercyjnych i domowych stale wzrasta.

Niezwykle ważnym aspektem instalacji fotowoltaicznej jest jej bezawaryjna praca i bezpieczeństwo użytkowników. Aby je zapewnić, niezbędne jest wykonywanie regularnych pomiarów instalacji fotowoltaicznej, które mogą wykryć usterki i zapobiec poważnym konsekwencjom.

Pomiar instalacji fotowoltaicznej

Można podzielić na pomiary sprawdzające bezpieczeństwo, oraz pomiary działania instalacji.

Bezpieczeństwo użytkownika jest kwestią priorytetową, ponieważ porażenie prądem elektrycznym lub zwarcie może skończyć się utratą zdrowia, życia lub np. pożarem obiektu.

Do pomiarów sprawdzających bezpieczeństwo, należy zaliczyć:

Strona AC instalacji fotowoltaicznej (wg PN-HD 60364-6):

Pomiar rezystancji uziemienia

Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych

Pomiar rezystancji izolacji

Impedancja pętli zwarcia i czas Samoczynnego Wyłączenia Zasilania (SWZ)

Czas zadziałania i prąd wyzwolenia wyłącznik różnicowoprądowych (RCD)

Strona DC (wg PN-EN 62446-1) :

Ciągłość połączeń wyrównawczych

Rezystancja izolacji przewodów PV

Do pomiarów sprawdzających poprawność działania instalacji należy zaliczyć:

Pomiary napięcia obwodu otwartego Voc

Pomiary prądu zwarciowego Isc

Pomiar charakterystyki UI

Badanie mocy instalacji fotowoltaicznej

Wyniki pomiarów pozwalają na ocenę bezpieczeństwa użytkowania instalacji fotowoltaicznej, ograniczają ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa pożarowego, oraz sprawdzają stan i działanie instalacji.

Firma SOLART oferuje kompleksowe pomiary instalacji fotowoltaicznej, które sprawdzają poprawność działania systemów bezpieczeństwa oraz stan techniczny modułów fotowoltaicznych, falownika i połączeń elektrycznych.