NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak działa instalacja fotowoltaiczna ?

Instalacja fotowoltaiczna (Instalacja PV) jest zespołem urządzeń, które produkują energię elektryczną z energii promieniowania słonecznego. Instalacja fotowoltaiczna w skrócie zbudowana jest z kilku elementów.

Moduły fotowoltaiczne zamieniają promieniowanie słoneczne na prąd stały (taki jaki jest w akumulatorach), montuje się je w dobrze nasłonecznionym miejscu najlepiej na południowej części dachu lub przy budynku od południa. Moduły fotowoltaiczne połączone są razem dedykowanymi kablami tworząc razem generator fotowoltaiczny.

Falownik zamienia wyprodukowany prąd stały na prąd przemienny o parametrach identycznych z parametrami prądu w sieci energetycznej. Prąd z falownika w pierwszej kolejności płynie do budynku i zasila pracujące w nim urządzenia. Jeżeli moc dostarczana przez falownik jest wyższa od mocy zużywanej aktualnie w budynku nadmiar energii oddawany jest do sieci. Współpraca falownika z siecią odbywa się płynnie i nie wymaga żadnych urządzeń regulacyjnych.

Licznik energii, który posiada każdy budynek jest wykorzystywany, także do zliczania ilości energii wprowadzonej do sieci z instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli w budynku znajduje się stary licznik talerzowy jest on wymieniany na koszt zakładu energetycznego na nowy licznik cyfrowy, który będzie mierzył energię w dwóch kierunkach. Jeżeli w budynku znajduje się już nowy licznik energii zakład energetyczny dokona jedynie jego parametryzacji.

Jaką moc instalacji potrzebuję?

Najważniejszym aspektem przy doborze mocy instalacji jest określenie ile prądu zużywamy w domu ciągu roku:

  1. Można to zrobić na podstawie rachunków za prąd za ostatni rok albo przynajmniej kilku ostatnich miesięcy.
  2. Jeżeli przeprowadzasz się do nowego domu, tutaj możemy Ci pomóc i na podstawie szacunkowych danych zużycia dla poszczególnych elementów wyposażenia domu pomożemy oszacować Twoje przyszłe zapotrzebowanie na energię.

Na tym etapie należy wziąć też pod uwagę możliwy wzrost zapotrzebowania, czyli to czy mamy zamiar w najbliższym czasie np. zamontować pompę ciepła lub dokupić energochłonne urządzenia (np. klimatyzator). Każdy taki czynnik, który weźmiemy pod uwagę pomoże nam lepiej zaplanować instalację fotowoltaiczną.

Na podstawie analizy rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego z uwzględnieniem zasad rozliczania energii w postaci opustów możemy określić przybliżoną moc paneli fotowoltaicznych jaka będzie odpowiednia na dom. Zgodnie z systemem opustów dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7 kWh.

Czy możliwe jest zwiększenie mocy instalacji?

Jeśli w najbliższym czasie nie planujemy zwiększyć zużycia, nie należy przewymiarować instalacji, ponieważ wiąże się to wyższymi kosztami i dłuższym okresem zwrotu inwestycji. Zawsze istnieje możliwość rozbudowy o kolejne moduły. W przypadku niewielkiego wzrostu zużycia energii, gdy wystarczy dołożyć 1 lub 2 panele, często jest to możliwe bez wymiany inwertera. Jednak gdy rozbudowa ma być znaczna, może być konieczna wymiana inwertera, a jest to koszt kilku tysięcy, dlatego istotne jest aby już na początku dobrze zastanowić się jakie są nasze potrzeby i do tego dostosować moc instalacji.

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Panele fotowoltaiczne, zbudowane z ogniw krzemowych, produkują prąd wystawione na działanie energii słonecznej.

System montażowy paneli odpowiednio wybrany dla danego pokrycia dachowego albo dla instalacji na gruncie. W przypadku instalacji na dachach płaskich lub na gruncie umożliwiający odpowiednie skierowanie paneli w kierunku słońca dla jak najlepszej wydajności.

Inwerter (falownik) urządzenie elektryczne, które przekształca energię produkowaną przez panele (prąd stały, DC) w prąd zmienny (AC) wykorzystywany przez odbiorcę końcowego w domu/przedsiębiorstwie.

Zabezpieczenia elektryczne wbudowane w inwertery, które wyłączają instalację w przypadku wyłączenia prądu w sieci energetycznej albo w przypadku znaczących spadków napięcia w sieci.

Okablowanie elektryczne przenoszące prąd z instalacji do falownika.

Dodatkowe opcje, które umożliwiają jak najbardziej optymalne wykorzystanie instalacji:

  1. Optymalizatory mocy
  2. Systemy monitorowania umożliwiają zdalne obserwowanie produkcji energii i aktualnego zużycia energii, a także kontrolowanie statusu inwertera.
  3. Magazynowanie energii to innowacyjny system umożliwiający zwiększenie wydajności instalacji fotowoltaicznej poprzez magazynowanie wyprodukowanej energii w ciągu dnia do wykorzystania w momencie, gdy instalacja nie produkuje prądu w nocy. Wykorzystywane do maksymalizacji autokonsumpcji bez konieczności zmiany przyzwyczajeń.

Gdzie można ją zainstalować?

Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na dachu domu, budynku gospodarczego albo na gruncie. Co trzeba wziąć pod uwagę:

  • wymaganą powierzchnię dla paneli: 1kW to ok. 5-7m2 dla paneli o mocy 320-350Wp,
  • orientację względem słońca, w naszych warunkach klimatycznych najbardziej wydajny jest kierunek południowy, a także orientacja wschód-zachód, nachylenie optymalne od 10° do 35°,
  • brak zacienienia np. drzewa, sąsiednie budynki, a w przypadku częściowego zacienienia wykorzystanie optymalizatorów mocy.

Ile to kosztuje?

Średni koszt domowej instalacji fotowoltaicznej wynosi od 20 do 35 tys. złotych i jest bezpośrednio uzależniony od tego ile prądu zużywamy.

Ile energii elektrycznej można uzyskać z 1 kWp?

Polska ma optymalne warunki nasłonecznienia, które pozwalają na wydajną produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki. Dlatego z 1 kWp maksymalnie można uzyskać około 1000 kWh. Kilowat peak – kWp to moc szczytowa, czyli maksymalna, z jaką pracują panele słoneczne. Moc kWp określa się w warunkach STC (Standard Test Conditions), czyli w warunkach testowych, przy optymalnym nasłonecznieniu – 1000 W/m2 i temperaturze modułu fotowoltaicznego na poziomie 25°C.

Co się dzieje w przypadku awarii prądu w sieci energetycznej?

Falownik w momencie wykrycia spadku napięcia w sieci energetycznej automatycznie wyłącza instalację fotowoltaiczną ze względów bezpieczeństwa. Gdyby tak się nie stało, a w pobliżu Twojego domu trwałyby prace serwisowe sieci, istniałoby ryzyko porażenia prądem.

Czy panele produkują prąd przez cały rok i cały dzień?

Panele produkują energię nawet w pochmurne i deszczowe dni, jednak twoja instalacja fotowoltaiczna jest najbardziej wydajna w słoneczne dni.